Ayurveda

Wat is Ayurveda: Ayurveda betekent letterlijk kennis van het leven.. Ayurveda is een compleet systeem, met meerdere onderdelen die gericht zijn op het verbeteren van de emotionele, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het doel van ayurveda is niet alleen genezen van zieken, maar vooral preventie van ziekte en levensbehoud. In de ayurveda wordt ervan uitgegaan dat de ziekten in feite hun oorsprong vinden in verstoringen op meer subtiele niveaus dan het strikt fysieke. In principe gaan de ayurvedische filosofen ervan uit dat alle ziekten psychosomatisch zijn en dat heeft te maken met het feit dat lichaam en geest niet gescheiden zijn maar een zeker eenheid vormen.

De Oorsprong van Ayurveda: Ayurveda is de oudste medicinale wetenschap die is overgeleverd. Ze stamt uit de hoogontwikkelde Oud-Indiase cultuur en is ongeveer 5000 jaar geleden voor het eerst op schrift gezet. De oorsprong van de ayurvedische geneeskunde is te vinden in de veda’s (Atharvaveda). Van de veda’s wordt gezegd dat ze van het hoogste wezen (Brahma) zelf afkomstig zijn. Duizenden jaren lang werden de veda’s als gezangen voorgedragen en overgeleverd, totdat ze op schrift konden worden gezet.

De acht takken van Ayurveda: Als wetenschap van lang gezond leven houdt ayurveda zich bezig met alle aspecten van het leven. Ayurveda omvat alle takken van geneeskunde die onderverdeeld kan worden in acht gebieden.

  • Algemene geneeskunde: naast het onderzoeken naar oorzaken en symptomen omvat de algemene geneeskunde alle reinigende en opbouwende behandelwijzen (panchakarma, rasayana), alsmede de behandeling met planten en individuele voedsel- en gedragsadviezen.
  • Kindergeneeskunde (balacikitsa): deze tak van de Ayurveda houdt zich bezig met het verzorgen van het kind in het moederlichaam, na zijn geboorte en in zijn eerste levensjaren.
  • Psychiatrie (bhutavidya): om psychische stoornissen en geestesziekten op te heffen of te verminderen worden vooral spirituele en psychische therapieën toegepast. Daarnaast omvat ayurveda een volledig ontwikkeld heelkunde met geneeskrachtige planten en een voedingsleer voor de ziekten van het fijnstoffelijk gebied van de mens.
  • Ziekten van het hoofd en de ogen, keel-, neus en oorheelkunde (salakyatantra).
  • Chirurgie (salyatantra): meest uiteenlopende operatieve behandelingen zijn uitgelegd in de ayurveda.
  • Toxicologie (agadatantra): Ayurveda beschouwt de vervuiling van lucht, water en aarde als oorzaak van verschillende epidemieёn. De toxicologie houdt zich niet alleen bezig met vergiftiging van het menselijk lichaam alsook met vergiftiging van dieren en planten.
  • De wetenschap van de verjonging (rasayana). De verjongingstherapieën op basis van plantenpreparaten, ziektepreventie en een celvernieuwende voedings-, levens- en gedragswijze. De nadruk ligt op geestelijke vernieuwing, die met bepaalde meditatie- en ademoefeningen wordt gestimuleerd.
  • Seksuele geneeskunde (vaijikarana): het doel is de seksuele vitaliteit en potentie te versterken.